Venujte 2% zo svojich daní našim hádzanárkam...

Venujte 2% zo zaplatenej dane

za rok 2015 hádzanárkam

FHT Drábova Košice

 

Aj v tomto roku je možnosť poukázať 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej

osoby neziskovým organizáciám. Vaším darom pomôžete našim hádzanárkam !

Aj Vaše vlaňajšie 2% boli použité na nákup nových mikín pre naše tímy.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.02.2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

30.04.2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Aj v tomto roku Vám radi pomôžeme s dokladmi. Ak 2% poukazuje sami,

doneste nám kópiu dokladu, aby sme mohli spárovať príspevky pre hádzanárky.

Ďakujeme za Vaše rozhodnutie :)

Hádzanárky FHT Drábova Košice