Vydarená akcia Vitalsport v Decathlone v Košiciach...

Mali sme príležitosť 2 dni prezentovať hádzanú ako šport, a osloviť dievčatá a rodičov, aby si to vyskúšali 

v našom klube :) 

Akcia sa určite podarila, vyšlo nám aj počasie, a záujem prejavilo obrovské množstvo dievčat vo veku prípravky !

Takže ich srdečne pozývame na naše tréningy !

Ďakujem aj našim hráčkam, ktoré sa zodpovedne ujali počas víkendu úlohy hádzanárskych animátoriek :)