Vynikajúci turnaj v Prahe...

X.ročník Vršovice Handball Cup, ktorý organizuje v Prahe Sokol Vršovice k ním určite patrí.

Vynikajúca konkurencia českých žiackych tímov, spolu 10 odohraných zápasov.

K tomu patrí aj dobré zabezpečenie ubytovania a stravy, ktoré podčiarkuje krásne počasie.

To sú Vršovice ! A čerešnička na torte...deň po turnaji je zaplnený ročník 2023 !