XXI.ročník Summer Handball Cup 2003 v Košiciach...

V novom termíne sa bude hrať už 21.ročník SHC v Košiciach !

Prihlasovanie už začalo, termín sa blíži : 26. - 27.august 2023.
Kategórie : U2011, U2009, U2007, U2004 !
PRIHLASOVANIE DO 11.8.2023 (aj s úhradou štartovného)

handballkosice@gmail.com