Zapisovatelia a časomerači...

Popri výsledkoch zo zápasov je súčasťou zápasov aj stolík zapisovateľov a časomeračov. Zápas sa odohráva na palubovke, 

ale toto je činnosť, ktorá je síce pred verejnosťou skrytá, ale pre úspešný priebeh zápasu je veľmi dôležitá.

Pri zápasoch zabezpečujeme 3 činnosti : 

časomerač - ovláda časomieru zápasu podľa pokynov rozhodcov zápasu, a nastavuje skóre zápasu na výsledkovej tabuli.

zapisovateľ - elektronického zápisu, zaznamenáva priebeh zápasu do oficiálneho formátu v systéme slovakhandball, v súčinnosti 

s rozhodcami zápasu. Údaje sa prenášajú do štatistických tabuliek na stránke slovakhandball.

zapisovateľ - "papierového zápisu" zaznamenáva zápis zo zápasu na predtlačený formulár.

A aby sme to zvládli, pravidelne dopľňame náš tím zapisovateľov a časomeračov "novou krvou"