Zraz strašidiel...

Tradične ako každý rok aj v teraz sa deň pred sviatkom všetkých svätých stretli na prípravnom tréningu 

strašidlá z celého sveta. Nielen, že kuli pikle, ale hlavne miešali čarovné nápoje pre dorastenky pred 

sobotnajšími zápasmi proti Prešovu. Veríme, že zaberú...