> 9.12. Kristína Kučmášová > 11.12. Slávka Mikulášik > 22.12. Ľubomír Dobosy > 4.1. Alžbeta Lisiková > 9.1. Alexandra Stroková > 19.1. Ema Andaházy > 25.1. Veronika Hakulinová

K NARODENINÁM :)