> 1.5. Sofia Takáčová > 22.5. Erika Vargová a Simona Dobosyová > 26.5. Alžbeta Grigová > 30.5. Nina Andrejková > 31.5. Patrícia Durbáková

K NARODENINÁM :)