En.Dru a prezentácia FHT Košice v Prahe, 2016...

PHC Praha, 24.3.2016

youtu.be/7HojrWIlueM