Luteránova Tereza

1994

> krídlo - spojka

> 2011/ 2012 - 1.liga staršie dorastenky

> 2010/ 2011, 2009/ 2010 - 1.lige mladšie dorastenky