Pálfiová Jana

Pálfiová Jana

#38

> 2005

> POST : spojka

> sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž starších žiačok

> sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž staršie žiačky