Vargová Lea

# 47

> 2010

> POST : spojka-krídlo

> sezóna 2017/ 2018 Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek

> sezóna 2018/ 2019 Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok

> sezóna 2019/ 2020 Regionálna súťaž prípraviek a mladších žiačok

> sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok