Vargová Nikola

> člen tímu

> zodpovedná za zápis a časomieru počas zápasov