1.finálový turnaj starších žiačok...

V pondelok 1.mája sa uskutočnil 1.finálový turnaj v kategórii starších žiačok.

FHT Košice - Iuventa Michalovce

Góly Košice : 

FHT Košice - ŠŠK Prešov 

Góly Košice :